Afvallen? Let op je relatie!

Afvallen met Ongecategoriseerd
Afvallen lukt niet? Betrek je partner!  

Afvallen kan soms veel stress met zich meebrengen. De nieuwe levensstijl die aangenomen wordt kan soms frustraties met zich meebrengen, vooral als het even tegenzit. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat ook de partner gebukt gaat onder de nieuwe levensstijl van de andere partner.

North Carolina State University heeft onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van afvallen op relaties. Hierbij zijn 21 stellen onderzocht met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar. In het onderzoek is een van de partners gemiddeld 27 kilo afgevallen in een tijdsbestek van twee jaar*. Het onderzoek werd afgenomen door een vragenlijst die allebei de partners in moesten vullen, hier werd aangegeven hoe zij zich voelden tijdens de periode van afvallen. Ook werd gevraagd naar de beïnvloeding op de relatie tussen beiden.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat als de wederhelft de ander niet steunde in het nieuwe levenspatroon of zelf ook niet mee wilde werken, de relatie op een negatieve manier beïnvloed werd. Vaak werd de partner die af wilde afvallen als ‘irritant’ beschreven, omdat deze ineens een gezonde levensstijl aanhing en verwachtte dat de ander mee deed. Ook werd vaak ervaren dat de partner aan het zeuren was over het afvallen, wat natuurlijk ook niet bevorderlijk werkt voor de relatie.

Maar wat moet je dan doen om je relatie niet negatief te laten beïnvloeden? Het allerbelangrijkst is van tevoren praten met je partner. In ieder geval over jouw plannen om af te vallen, maar ook of de ander bereid is mee te werken en samen een nieuwe levensstijl toe te passen. Dit was volgens de onderzoekers ook de gunstigste situatie waarbij de relatie niet veranderde: beide partners gingen samen gezond eten en konden elkaar daarom steunen. Dus afvallen is prima, maar stel je partner op de hoogte!

Disclaimer

* Ondanks dat de content met aandacht is geschreven, kan afvallen.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of doorlopend actueel zijn van de content. Afvallen.nl kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan het individu, in welke vorm dan ook, die het resultaat is direct of indirect, uit of in enig opzicht een verband heeft met de content op afvallen.nl. Het grootste deel van de content heeft een wetenschappelijke bron of is afkomstig uit onderbouwde bronnen. Echter verschilt ieder mens als individu en is het lichaam een complex organisme. Afvallen.nl is niet verantwoordelijk voor enige gevolgen die voortkomen uit het zonder een arts te consulteren wijzigen, weigeren of aanpassen van dieet en afslankmethoden, of levensstijl veranderingen. Voordat een suggestie op deze site of denkbeeld wordt doorgezet en uitgevoerd is altijd verstandig en door ons geadviseerd om contact op te nemen met een (huis)arts, deskundige of specialist.

Reacties en vragen

Nog geen reacties gegegeven, wees de eerste!

Reactie toevoegen

reactie annuleren